Kwaliteits keurmerken

In de voedingsmiddelen branche is kwaliteit aan strenge regels gebonden. Wij hebben onze procesbeheersing volledig op deze regels ingericht.
Naast een eigen EG-nummer, die door de VWA wordt gecontroleerd en waaronder wordt geproduceerd, beschikken wij over een certificaat voor de zelfstandige verwerking van wild en gevogelte. Ook aan de veiligheid van onze producten wordt alle aandacht besteed.

De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) is een door de overheid ingestelde keuringsdienst, het enige maat- en regelgevende orgaan wat rechtstreeks valt onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Via de hygiëne code voor het poeliers bedrijf wordt conform de HACCP richtlijnen geproduceerd. Door deze code zijn we helemaal HACCP controlled. Dit doen we in samenwerking met een door ons ingehuurd kwaliteits-bewakingsbureau voor levensmiddelen (KBBL) die diverse audits per jaar op dit gebied uitvoert.

Ons bedrijf is eveneens aangesloten bij de NBPW, de Nederlandse Bond voor Poeliers en Wildhandelaren. Wij zijn lid van de Wild vereniging. Dit is een vereniging van wildimporteurs en verwerkers.

Driessen BV is tevens partner van Wildplaza.com. Dit is een samenwerkingsverband van wildverwerkende bedrijven in Nederland en België om wild meer onder een positieve aandacht van de consument te brengen.