Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, woordmerken en logo's, zijn door of in samenspraak met Driessenhilversum.nl tot stand gekomen, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. De gebruiker van de site mag de inhoud niet vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Driessenhilversum.nl.